Jordbunden

Artikler om Jordbunden


Jorden som vi arbejder med i vores haver, er en sammensætning af flere forskellige bestanddele.

Igennem tusinder af år er der kommet aflejringer af forskellige bjergarter, og ikke mindst døde dyr og planter.

Idag  kan vi udtage jordprøver for de 6 faste bestanddele og organisk materiale.

- Sten - Grus - Grovsand - Finsand - Silt - Ler - Humus (døde dyr og plantedele).


Det er Humus indholdet der er med til at give det vi i daglig tale vil kalde "kompost",

og den del af jordens sammensætning som bla. holder på vand og næringsstoffer.

Mange af vore haveplanter ynder en god blanding af alle partikel størrelser, men ofte i forskellige blandingsforhold.

I artiklerne her på siden er der gode råd og vejledninger, i hvordan man skal behandle jorden og muligheder for at bearbejde den.

Hurtige links

Copyright ©

Alle rettigheder forbeholdes